034/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 1.102,50 ευρώ » της υπόχρεης ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου