071/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 1.246,00 ευρώ » της υπόχρεης ΡΑΠΤΗ – ΣΙΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου