213/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 13.457,50 € του υπόχρεου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28991/07-06-2011 αίτησή του

213/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 13.457,50 € του υπόχρεου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28991/07-06-2011 αίτησή του

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 13.457,50 € του υπόχρεου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28991/07-06-2011 αίτησή του

ADS2132011.pdfa

213/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 13.457,50 € του υπόχρεου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28991/07-06-2011 αίτησή του