032/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 1.246,00 ευρώ » της υπόχρεης ΣΙΑΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

032/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 1.246,00 ευρώ » της υπόχρεης ΣΙΑΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου