031/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 5.670,00 ευρώ » της υπόχρεης ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου