160/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «763,60 ευρώ» του υπόχρεου ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

160/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «763,60 ευρώ» του υπόχρεου ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τελευταία Νέα