075/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΛΣΑΣ το γένος ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5950 /08-02-12 αίτηση

075/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΛΣΑΣ το γένος ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5950 /08-02-12 αίτηση

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ.  ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΛΣΑΣ  το γένος ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5950 /08-02-12 αίτηση

ADS0752012.pdfa

075/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΠΡΟΝΟΪΤΗ ΕΛΣΑΣ το γένος ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5950 /08-02-12 αίτηση