127/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ – ΤΡΙΒΙΖΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

127/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ – ΤΡΙΒΙΖΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.168,02 € της κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ – ΤΡΙΒΙΖΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΙΒΙΖΑ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ADS1272012.pdfa