161/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «3.436,20 ευρώ» του υπόχρεου ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

161/2014 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «3.436,20 ευρώ» του υπόχρεου ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, βάσει της 235/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου