076/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.561,03 € του υπόχρεου κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8342 /22-02-12 αίτησή του

076/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.561,03 € του υπόχρεου κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8342 /22-02-12 αίτησή του

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.561,03 €  του υπόχρεου κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ.  8342 /22-02-12 αίτησή του

ADS0762012.pdfa