282/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.927,71 € της κ. ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως κληρονόμος της θανούσης ΓΚΟΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ βάσει της 407/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 46582/19-09-2012

282/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.927,71 € της κ. ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως κληρονόμος της θανούσης ΓΚΟΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ βάσει της 407/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 46582/19-09-2012