126/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 29.287,50 € της κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6150/09-02-2012 αίτηση

126/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 29.287,50 € της κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6150/09-02-2012 αίτηση

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 29.287,50 € της κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6150/09-02-2012 αίτηση

ADS1262012.pdfa