166/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.359,08 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17714/20-04-2011 αίτησή της

166/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.359,08 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17714/20-04-2011 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.359,08 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17714/20-04-2011 αίτησή της

ADS1662011.pdfa