089/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 45.633,76 € της υπόχρεης κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9465/29-02-2012 αίτησή της

089/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 45.633,76 € της υπόχρεης κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9465/29-02-2012 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 45.633,76 € της υπόχρεης κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, βάσει της 274/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9465/29-02-2012 αίτησή της

ADS0892012.pdfa