284/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού οφειλής ποσού 11.480,63 € της υπόχρεης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, βάσει της 050/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39016/01-08-2011 αίτησή της

284/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού οφειλής ποσού 11.480,63 € της υπόχρεης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, βάσει της 050/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39016/01-08-2011 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού οφειλής ποσού 11.480,63 € της υπόχρεης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, βάσει της 050/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39016/01-08-2011 αίτησή της

ADS2842011_.pdfa