326/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 56.648,81 ευρώ» της υπόχρεης κ. ΚΑΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48919 /30-09-11 αίτησή της.

326/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 56.648,81 ευρώ» της υπόχρεης κ. ΚΑΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48919 /30-09-11 αίτησή της.

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 56.648,81 ευρώ» της υπόχρεης κ. ΚΑΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48919 /30-09-11 αίτησή της.

ADS3262011.pdfa

326/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 56.648,81 ευρώ» της υπόχρεης κ. ΚΑΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, βάσει της 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48919 /30-09-11 αίτησή της.