193/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 7.794,04 της υπόχρεης κ. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 402/2077 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23897/20-05-2011 αίτησή της

193/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 7.794,04 της υπόχρεης κ. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 402/2077 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23897/20-05-2011 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 7.794,04 της  υπόχρεης κ. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 402/2077 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23897/20-05-2011 αίτησή της

ADS1932011.pdfa

193/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 7.794,04 της υπόχρεης κ. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 402/2077 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23897/20-05-2011 αίτησή της