056/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 3.031,59 Ευρώ » του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει της 639/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & διαγραφή του υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009 χρηματικό κατάλογο προσκύρωσης και επαναβεβαίωση σε νέο χρηματικό κατάλογο μετά την λήψη νέας απόφασης

056/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 3.031,59 Ευρώ » του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει της 639/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & διαγραφή του υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009 χρηματικό κατάλογο προσκύρωσης και επαναβεβαίωση σε νέο χρηματικό κατάλογο μετά την λήψη νέας απόφασης

Εξέταση διακανονισμού οφειλής  ποσού « 3.031,59 Ευρώ »  του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει της 639/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & διαγραφή του υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009 χρηματικό κατάλογο        προσκύρωσης  και επαναβεβαίωση σε νέο χρηματικό κατάλογο μετά την λήψη νέας απόφασης

ads0562012.pdfa

056/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού « 3.031,59 Ευρώ » του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει της 639/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & διαγραφή του υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009 χρηματικό κατάλογο προσκύρωσης και επαναβεβαίωση σε νέο χρηματικό κατάλογο μετά την λήψη νέας απόφασης