243/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 8.064,00 € του υπόχρεου κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΗΛΙΑ, βάσει της 89/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34915/06-07-2011 αίτησή του

243/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 8.064,00 € του υπόχρεου κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΗΛΙΑ, βάσει της 89/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34915/06-07-2011 αίτησή του

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού

8.064,00 € του υπόχρεου κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΗΛΙΑ, βάσει της 89/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπαριθμ. 34915/06-07-2011 αίτησή του

ADS2432011.pdfa