264/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «20.474,24 ευρώ» της υπόχρεης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ως κληρονόμου του ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ), βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

264/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «20.474,24 ευρώ» της υπόχρεης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ως κληρονόμου του ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ), βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου