039/2012 – Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «ΔΗΜ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών»

039/2012 – Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «ΔΗΜ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών»

Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «ΔΗΜ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών»

aoe0392012.pdfa