Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «Παρκοτεχνική Α.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»

Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «Παρκοτεχνική Α.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»

Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «Παρκοτεχνική Α.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»

ADE1752010.pdfa