005/2016 – Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών «ELDON’S HELLAS», «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»

005/2016 – Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών «ELDON’S HELLAS», «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»