Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια- αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια- αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια- αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες»

ade3372010.pdfa