Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

ADE4402010.pdfa