Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων έτους 2010».

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων έτους 2010».

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων έτους 2010».

ADE4582010.pdfa