Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων έτους 2010».