129/2011 – Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης για την εργασία «Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού»

129/2011 – Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης για την εργασία «Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης για την εργασία «Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού»

AOE1292011.pdfa