260/2011 – Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ. – Δ.Ε.»

260/2011 – Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ. – Δ.Ε.»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ. – Δ.Ε.»

AOE2602011.pdfa