Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

ade0572010.pdfa