Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό τζαμιών στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό τζαμιών στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό τζαμιών στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου»

ade0492010.pdfa