Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

ade0682010.pdfa