Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

ade1122010.pdfa