Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Κατασκευή ραφιών για αρχειοθέτηση υλικού της Ταμειακής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Κατασκευή ραφιών για αρχειοθέτηση υλικού της Ταμειακής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Κατασκευή ραφιών για αρχειοθέτηση υλικού της Ταμειακής Υπηρεσίας»

ade1012010.pdfa