Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων»