Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Εργασία διαγράμμισης ανοικτών γηπέδων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Εργασία διαγράμμισης ανοικτών γηπέδων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Εργασία διαγράμμισης ανοικτών γηπέδων»

ade4742010.pdfa