100/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις επισκευής κλιματιστικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

100/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις επισκευής κλιματιστικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις επισκευής κλιματιστικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

AOE1002012.pdfa