Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»

ade6032010.pdfa