067/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος»

067/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος»

AOE0672012.pdfa