019/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

019/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

aoe0192011.pdfa