099/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση λογισμικού προγραμμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας».

099/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση λογισμικού προγραμμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας».

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση λογισμικού προγραμμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας».

AOE0992011.pdfa