116/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

116/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

AOE1162012.pdfa