083/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»