083/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

083/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

AOE0832011.pdfa