146/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

146/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

AOE1462011.pdfa