159/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση κλιματιστικών για τη Διεύθυνση της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

159/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση κλιματιστικών για τη Διεύθυνση της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση κλιματιστικών για τη Διεύθυνση της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

AOE1592011.pdfa