225/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων»

225/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων»

AOE2252011.pdfa