226/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία Δένδρων»

226/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία Δένδρων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία Δένδρων»

AOE2262011.pdfa