227/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες εργασίες επισκευής κλιματιστικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

227/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες εργασίες επισκευής κλιματιστικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες εργασίες επισκευής κλιματιστικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

AOE2272011.pdfa