233/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου»

233/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου»

AOE2332011.pdfa