210/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για τη «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

210/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για τη «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για τη «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

aoe2102011.pdfa