119/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Προμήθεια web services για τις ανάγκες της Οικονομικής και Διοικητικής Διεύθυνσης»

119/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Προμήθεια web services για τις ανάγκες της Οικονομικής και Διοικητικής Διεύθυνσης»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Προμήθεια web services για τις ανάγκες της Οικονομικής και Διοικητικής Διεύθυνσης»

AOE1192012.pdfa